เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 7.00 น. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงาร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชนจังหวัดพังงา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ต่อมาในเวลา 08.30 น. ได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆให้ปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

ดูภาพเพิ่มเติม


    

         วันที่ 17 มกราคา เวลา 8.30 น. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา จัดงานพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2563 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันรัฐพิธี โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน มี อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมทั้งข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยสถานศึกษา พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศและปวงชนชาวไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ต่อมาเวลา 10.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 ด้วยการนำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันเก็บเศษขยะและทำความสะอาดบริเวณชายหาดทะเลท้ายเหมือง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติอำเภอท้ายเหมือง เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยลดขยะจากบกสู่ทะเลที่จะมีผลต่อสัตว์ในท้องทะเล กระตุ้นให้ตัวเราและสังคมได้ตระหนักและฉุกคิดก่อนที่จะนำขยะในมือทิ้งลงตามสถานที่ต่างๆ และอาจจะก่อปัญหาตามมาภายหลัง นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นหน้าตาและภาพลักษณ์ของจังหวัดให้สวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ

ดูภาพเพิ่มเติม

 

 

  • งานเลี้ยง วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 48 ปี จัดโดยชมรมศิษย์เก่ารามคำแหง จ.พังงา  คืนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 

ดูภาพเพิ่มเติม

 

        

  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงา ร่วม ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562    โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน   ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

    เวลา 08.00 น. ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

    เวลา 10.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา และจิตอาสาพระราชทาน กว่า 500 คน ทำความสะอาดบริเวณคลองริมถนนพังงา-ทับปุด ฝั่งศูนย์ราชการจังหวัดพังงา และริมคลองพังงาข้างศูนย์ราชการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

     ดูภาพเพิ่มเติม

 

   

  •        เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 48 ปี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา อ.ท้ายเหมือง โดยได้จัดให้มีพิธีพราหมณ์ พิธีสงฆ์ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ จากคณาจารย์ ศิษย์เก่า ส่วนราชการต่างๆ และคณะนักศึกษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ถือเป็นวันมหามงคลยิ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) พร้อมทั้งพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงได้ยึดถือวันที่ 26 พฤศจิกายน เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง นับแต่นั้นมา มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2514 ชื่อของมหาวิทยาลัยตั้งขึ้นตามพระนามของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ไทย ที่ได้ทรงริเริ่มคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น ทำให้ประเทศไทยได้มีอักษรไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติใช้กันต่อมาตราบเท่าทุกวันนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบ "ตลาดวิชา" มีปรัชญาการดำเนินงานเน้นการเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย

ดูภาพเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา

หมู่ที่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร 076-410927-8
www.phangnga.ru.ac.th