Get Adobe Flash player
  • ถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา

  • ถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา

  • พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดประชุมศึกษา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

  • พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดประชุมศึกษา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

  • ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเป็นพระราชกุศล

  • ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเป็นพระราชกุศล

  • ปอเทืองที่รามฯพังงา

  • ปอเทืองที่รามฯพังงา

 

 

 

 

 

 

จุลสารประจำเดือน