• มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงา ร่วม ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562    โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน   ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

    เวลา 08.00 น. ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

    เวลา 10.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา และจิตอาสาพระราชทาน กว่า 500 คน ทำความสะอาดบริเวณคลองริมถนนพังงา-ทับปุด ฝั่งศูนย์ราชการจังหวัดพังงา และริมคลองพังงาข้างศูนย์ราชการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

     ดูภาพเพิ่มเติม

 

 

  • งานเลี้ยง วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 48 ปี จัดโดยชมรมศิษย์เก่ารามคำแหง จ.พังงา  คืนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 

ดูภาพเพิ่มเติม

 

 

  • เมื่อวันที่ 24 พ.ย.62นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานวิ่งการกุศล 48 ปี รามคำแหง RAM Phang Nga Run 2019 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนร่วมงานกว่า 2,000 คน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา อำเภอท้ายเหมือง เพื่อเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบปีที่ 48 และส่งเสริมการรักสุขภาพให้กับประชาชนคนไทยด้วยวิถีธรรมชาติ โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล ทั้งนี้การแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้แก่ระยะทาง 3 กิโลเมตร 6 กิโลเมตร 13 กิโลเมตร และ VIP ซึ่งผู้ชนะเลิศในระยะทาง 13 กิโลเมตร ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หญิง ได้แก่นางสาวปิยนุช โปร่งพันธ์ และชาย ได้แก่ นายอนุวัฒน์ บุญมาก

ดูภาพเพิ่มเติม

 

 

  • เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 48 ปี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา อ.ท้ายเหมือง โดยได้จัดให้มีพิธีพราหมณ์ พิธีสงฆ์ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ จากคณาจารย์ ศิษย์เก่า ส่วนราชการต่างๆ และคณะนักศึกษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ถือเป็นวันมหามงคลยิ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) พร้อมทั้งพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงได้ยึดถือวันที่ 26 พฤศจิกายน เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง นับแต่นั้นมา มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2514 ชื่อของมหาวิทยาลัยตั้งขึ้นตามพระนามของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ไทย ที่ได้ทรงริเริ่มคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น ทำให้ประเทศไทยได้มีอักษรไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติใช้กันต่อมาตราบเท่าทุกวันนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบ "ตลาดวิชา" มีปรัชญาการดำเนินงานเน้นการเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย

ดูภาพเพิ่มเติม

 

 

  • แถลงข่าวการจัดงานวิ่งการกุศล "RAM Phang Nga RUN" มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงา ร่วมกับจังหวัดพังงา จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานวิ่งการกุศล "RAM Phang Nga RUN" เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมกาจัดงานวิ่งการกุศล "RAM Phang Nga RUN" โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการการจัดงานในแต่ละฝ่าย ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยอาจารย์จเลิศ เจษฏาวัลย์ รองอธิการบดีผ่ายวิทยบริการจังหวัดพังงา นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอท้ายเหมือง นายบำรุง ปิยนามวานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และนายวิรัช ตั่นสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวิ่งการกุศล "RAM Phang Nga RUN" ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา ได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสถาปณามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 48 ปี โดยการแข่งขันมีขึ้นในวันที่ 24 พ.ย.62 ที่บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา อ.ท้ายเหมือง แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น ระยะทาง 3, 6, และ 13 กิโลเมตร ใช้เส้นทางถนนเลียบชายหาดท้ายเหมือง ซึ่งผู้ชนะเลิศบุคคลชายและบุคคลหญิงในประเภทระยะทาง 13 กิโลเมตร จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนผู้ชนะในประเภท 6 กิโลเมตรจะได้รับถ้วยพร้อมเหรียญรางวัล และผู้ชนะในประเภท 3 กิโลเมตรจะได้รับเหรียญรางวัล ผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา ภายในวันที่ 20 พ.ย. 62

ดูภาพเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา

หมู่ที่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร 076-410927-8
www.phangnga.ru.ac.th