ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ


 

ขอเชิญร่วมงาน 49 ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.พังงา
"ไหว้สาพ่อขุน ค้ำจุนการศึกษา
26 พฤศจิกา สถาปนารามคำแหง"
จำลองบรรยากาศยุคสุโขทัย หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช จ.พังงา
มีการแสดงของนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะต่างๆที่จัดการเรียนการสอนที่จ.พังงา และงานสังสรรค์ศิษย์เก่าทั้งจากพังงา ภูเก็ต กระบี่
งานนี้เป็นการรวมใจของศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน
รายได้หลังค่าใช้จ่ายมอบให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนฯ จ.พังงา และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
จึงขอเรียนเชิญ และเชิญชวนศิษย์เก่ารามคำแหงและนักศึกษาปัจจุบันในจังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่ มาไหว้พ่อขุนรามคำแหงมหาราชด้วยกัน
ผู้สนใจร่วมงานชุมนุมศิษย์เก่าที่รามคำแหงพังงา ติดต่อคุณ สมยศ หยังกุล เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน
โทร095-926-1963
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 พบกันที่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
"เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง"