รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

 

 

 

   

รับฟรีถุงใส่ตำราเรียน  เฉพาะผู้สมัครด้วยตนเอง
จำนวน 200 ท่านแรกเท่านั้น 

 

 

 • วุฒิที่ใช้สมัคร
  1. สำเนาวุฒิ ม. 3 (สำหรับผู้สมัครแบบ Pre-degree)  Pre-degree คืออะไร?? <<คลิก
  2. สำเนาวุฒิ ม.6
  3. สำเนาวุฒิ ปวช.
  4. สำเนาวุฒิ ปวส. (สำหรับผู้สมัครแบบเทียบโอน)
  5. สำเนาวุฒิ ป.ตรี (สำหรับผู้สมัครแบบเทียบโอน)
 • รูปถ่าย 
  ใช้รูปหน้าตรงแบบ 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (แต่งกายแบบใดก็ได้ )

 • ใบรับรองแพทย์
  จากโรงพยาบาลหรือคลีนิคทั่วไปได้