สื่อการเรียนการสอน..

 


ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) นั้น

  • นักศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค สามารถดู #บรรยายสรุป ภาคเรียนที่ 1/64 (วันเสาร์-อาทิตย์) ได้ที่นี่  
  • นักศึกษาสามารถ #ดูบรรยายย้อนหลัง (หลังการบรรยายตามตาราง 1-2 สัปดาห์) ได้ที่นี่
  • งดเข้าฟังการบรรยายที่สาขาวิทยบริการ ทั้งการบรรยายผ่านสื่อฯ และการบรรยายสรุป