รายละเอียดการสอบภูมิภาค s/2563


การสอบภาคฤดูร้อน/63

สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค สอบออนไลน์

  • ช่วง 1 สอบวันที่ 25-26 กันยายน 64
  • ช่วง 2 วันที่ 2-3 ตุลาคม 64

กรรมการคุมสอบจะส่งอีเมลเชิญเข้าห้องสอบตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 64 เป็นต้นไป

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา

หมู่ที่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร 076-410927-8
www.phangnga.ru.ac.th