ขั้นตอนการเรียนหลังสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรีแล้ว


เมื่อขบวนการสมัครนักศึกษาใหม่ปี 2564 เสร็จสิ้นและได้รับรหัสนักศึกษาแล้วนั้นให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

         1.  หลังจากทราบรหัสนักศึกษาแล้ว 60 วัน สามารถไปรับบัตรนักศึกษา ได้ที่ ธ.ไทยพานิชย์โคกกลอย 076-581408-10

         2.  สั่งซื้อหนังสือที่      www.rupress.ru.ac.th

         3.สมัครระบบสารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี  https://beta-e-service.ru.ac.th

         4. เริ่มเรียนด้วยวีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง (12 ต.ค. – 27 ธ.ค. 64)

            http://www.m-learning.ru.ac.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นบนมือถือ

 

 


                                                                                                                              

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา

หมู่ที่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร 076-410927-8
www.phangnga.ru.ac.th