ข้อมูลจากสำนักงานจัดหงานจังหวัดพังงา  
ข้อมูลจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่  
ข้อมูลจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต  
     
     
     

 


 

 

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา

หมู่ที่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร 076-410927-8
www.phangnga.ru.ac.th