สื่อการเรียนการสอน

 


ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) นั้น

  • นักศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค สามารถดู #บรรยายสรุป ภาคเรียนที่ 1/64 (วันเสาร์-อาทิตย์) ได้ที่นี่  
  • นักศึกษาสามารถ #ดูบรรยายย้อนหลัง (หลังการบรรยายตามตาราง 1-2 สัปดาห์) ได้ที่นี่
  • งดเข้าฟังการบรรยายที่สาขาวิทยบริการ ทั้งการบรรยายผ่านสื่อฯ และการบรรยายสรุป 
 

 

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา

หมู่ที่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร 076-410927-8
www.phangnga.ru.ac.th