ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน
ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน นักศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ทาง Internet และ Application "Ru Region"
ได้ตั้งแต่วันที่ 8-10 กันยายน 2563 สอบวันที่ 10-11 และ 17-18 ตุลาคม 2563

เลือกศูนย์สอบได้ 28 ศูนย์สอบใกล้บ้านค่ะ

http://www.iregis2.ru.ac.th/rb_prog/index.jsp

คู่มือลงทะเบียนเรียน นศ.ปตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1/63 และลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2,ภาคฤดูร้อน/62
https://drive.google.com/file/d/1D1TyEIiFre3_JdBtzaooOXqO1r9PVTWQ/view

#มีปัญหาในการลงทะเบียนเรีย ติดต่อที่เพจ
https://www.facebook.com/Dev00rucom-321355311323979/

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา

หมู่ที่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร 076-410927-8
www.phangnga.ru.ac.th