Get Adobe Flash player

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพิเศษ รุ่นที่ 2


            มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา  คณะรุ่นพี่ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ   เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 ณ ห้อง 202 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ