Get Adobe Flash player

รับการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานตรวจสอบภายใน มร.


        น.ส.สุมนา ปรุงศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมคณะ รวม 4 คน เข้าตรวจสอบภายใน สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2557