Get Adobe Flash player

ข้อแนะนำการดูผลสอบวิชากฏหมาย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

  • ให้นักศึกษาดูผลการสอบชั่วคราว (List 150) ที่เขียนผลสอบด้วยลายมือ ประมาณ 30 วันหลังจากการสอบวันสุดท้ายได้ที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา
  • ตรวจสอบผลการสอบทางการ (Grade Report) ประมาณ 60 วัน หลังจากการสอบวันสุดท้ายเสร็จได้ที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา

ผลการสอบทางการ (Grade Report) เป็นผลการสอบที่ถูกต้อง

 


 

ประกาศจาก คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง