Get Adobe Flash player

สาขาฯ พังงา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2557

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว  รวมปัจจัยทั้งสิ้น 1,954,434.75 บาท เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา  โดยสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงาได้นำเงินร่วมทำบุญจากนักศึกษา และประชาชน จากสาขาฯพังงา ไปร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย