สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี

 

 

 

 

  • ขั้นตอนการขอจบระดับปริญญาตรี 
 
  • การย้ายโอนระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี
 
  • นักศึกษาวิชาทหาร 
  • ข้อปฏิบัติในการสอบไล่ ระดับปริญญาตรี 
 
  • นักศึกษาพิการ 
  • สิทธินักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี
 
  • ทุน กยศ. 
   
     
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา

หมู่ที่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร 076-410927-8
www.phangnga.ru.ac.th