• วุฒิที่ใช้สมัคร
   1. สำเนาวุฒิ ม. 3 (สำหรับผู้สมัครแบบ Pre-Degree)  Pre-Degree คืออะไร?? <<คลิก
   2. สำเนาวุฒิ ม.6
   3. สำเนาวุฒิ ปวช.
   4. สำเนาวุฒิ ปวส. (สำหรับผู้สมัครแบบเทียบโอน)
   5. สำเนาวุฒิ ป.ตรี (สำหรับผู้สมัครแบบเทียบโอน)
  • รูปถ่าย 
   ใช้รูปหน้าตรงแบบ 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว (แต่งกายแบบใดก็ได้ )

  • ใบรับรองแพทย์
   จากโรงพยาบาลหรือคลีนิคทั่วไปได้
   


       
       
       


 

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา

หมู่ที่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร 076-410927-8
www.phangnga.ru.ac.th